Biodiversitetsenheter (BDE) utgör en innovativ investeringsmöjlighet i biologisk mångfald, där varje enhet motsvarar 1 hektar som ställs under naturvårdsförvaltning under 1 år.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.